FANDOM


רשימת המוצרים המיוצרים בהתנחלויות

רשימה קצרה של מפעלי ההתנחלויות ומוצריהם הנפוצים ביותר בארץ

שם המפעל/המוצר מוצר מיקום קשרים בחו"ל הערות
אהבהמוצרים קוסמטים מצפה שלםשיווק נרחב בכל העולם לפי ידיעות בלתי מאושרות, שוקלים מעבר לתחומי הקו הירוק
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י
י