FANDOM   מידע גולמימפעל משחות הנעליים "מבריק תעשיה כימית ישראלית" הוקם בשנות ה-30 של המאה הקודמת ע"י משפחת זרדינובסקי ופעל בתל אביב ואח"כ בחולון עד שנמכר למשפחת מגן בשנת 1977http://www.nostal.co.il/Site.asp?table=Terms&option=single&serial=5114&subject=%FA%F2%F9%E9%E4&portal = 


מפעל משחות הנעליים "מבריק תעשיה כימית ישראלית" הוקם בשנות ה-30 של המאה הקודמת ע"י משפחת זרדינובסקי ופעל בתל אביב ואח"כ בחולון עד שנמכר למשפחת מגן בשנת 1977, השם הוחלף ל"מבריק תעשיות" והמפעל הועבר למישור אדומים בשנת 1982. המפעל נסגר בתחילת שנות האלפיים. 
{C}המפעל שהיה הגדול ביותר בישראל ובמזרח התיכון ייצר משחות נעליים בקופסאות פח, שפורפרות אלומיניום ומיכלי פלסטיק וזכוכית כולל בקבוקונים עם ספוג, וכן פולישים ווקסים לרכבים, EOS לניקוי נחושת וכסף, ומוצרים נוספים.  עם העברת הבעלות - 1997 הוכנסו מוצרים נוספים כגון שמן לנשק (G38), ספרי ללוח שעונים לרכב, ספרי להברקת כלי כסף ועוד..  בשנות השיא המפעל העסיק כ - 60 עובדים וייצא את תוצרתו לארופה, אפריקה וארה"ב, לחברה היו אף סניפים מקומיים אשר ייצרו תחת השם "מבריק" בקניה ואיראן
בזמנו היו בישראל 28 יצרני משחות נעליים כולל מפעל של קיבוץ מולדת, כל המפעלים נקנו ע"י מבריק או נסגרו מעצמם במהלך השנים ייחודו של המפעל היה בייצור מלא של כל שלבי האריזה, לא רק המשחות עצמן - המפעל ייצר קופסאות פח, שפורפרות אלומיניום, ניפוח והזרקה של פלסטיק, ואף תפר בעצמו את הקרטונים לאריזות.


 תיקי מודןhttp://www.modanbags.co.il/Default.asp?PageId=50