FANDOM


חברות שאינן נמצאות בהתנחלות אך משווקות מוצרי התנחלויות או משתמשות בחומרי גלם מההתנחלויות

הערות: טבלה זו אינה מתיחסת לשיווק אקראי של מוצרי התנחלות כאחת הסחורות על המדף אלא למקרים בהם קיים קשר עסקי ממוסד ומוצהר בין חברה התנחלותית לחברה בתוך הקו הירוק, ובמיוחד למקרים בהם חברות בתוך הקו הירוק משווקות מוצרי התנחלות תחת שם המותג שלהן - למשל שופרסל גרין. חברות העוסקות בשיווק ויצוא מוצרים חקלאיים נוטות במיוחד לטשטש את ההבדל בין מוצרים מתחומי מדינת ישראל הריבונית ומוצרים מההתנחלויות (במיוחד התנחלויות בבקעת הירדן) ולנקוט שיטות שיווק המקשות על איתור מקור המוצרים.


החברה בתוך הקו הירוק מוצר החברה המייצרת, ומקום היצור בהתנחלות הערות (1) הערות (2)
אדמה טחינה אורגנית אחווה / אחדות

אזור התעשיה ברקן

מקום הייצור אינו מופיע על אריזת המוצר
בית הטבע אניס מוצרי חלב אורגניים מאיתמר אתר "אניס" באינטרנט מציין רשימת חנויות ברחבי הארץ, אך לא מציין את מיקום ההנהלה הראשית של הרשת אין עדות כי החברה ככזאת ממוקמת בהתנחלות. אניס אינה מופיעה באתרי המתנחלים "דפי כתום" ו"קהילת עסקים שומרון"
הרדוף טחינה אורגנית אחווה / אחדות

אזור התעשיה ברקן

מקום הייצור אינו מופיע על אריזת המוצר
טרה מוצרי חלב מחלבות רמת הגולן
יוטבתה מוצרי חלב מחלבות רמת הגולן
ל.י.ב. (לחיות יחד בטבע) טחינה אורגנית אחווה / אחדות

אזור התעשיה ברקן

מגדלי הערבה ליצוא /ענבי ערבה / תבליני ערבה פלפלים, ענבים, עגבניות,, מוצרים אורגניים התנחלויות בבקעת הירדן כולל מחולה, גלגל, נתיב הגדוד, נערן ורועי בניגוד למה שניתן לחשוב על פי השם "ערבה" הקשור אל הנגב, החברה עוסקת בצורה נרחבת בשיווק ויצוא מוצרים חקלאיים . חלק ממניות "מגדלי הערבה ליצוא" מוחזקות בידי "תבליני נהר הירדן", חברה הממוקמת בהתנחלות מחולה. "משווקי הערבה ליצוא" מחזיקה בעצמה כרם ענבים בהתנחלות רועי החברה מייצאת מוצרים חקלאיים – כולל מוצרי התנחלויות – במיוחד להולנד, בריטניה וארצות הברית
מהדרין מוצרים חקלאיים, במיוחד תמרים מהדרין נוטלת חלק משמעותי בשיווק מוצרים חקלאיים מההתנחלויות, במיוחד מבקעת הירדן, לא פעם תוך טשטוש מקורם
ניצת הדובדבן טחינה אורגנית אחווה / אחדות

אזור התעשיה ברקן

מקום הייצור אינו מופיע על אריזת המוצר
פיצוחי הטיב 2015 בע"מ אננס מיובש ומסוכר החברה בפתח תקוה, מקור הפרי בבית אריזה בקעות
שופרסל טחינה אורגנית

אזור התעשיה ברקן

שופרסל גרגרי חומוס מיה מוצרי מזון על אריזה של קילוגרם אחד כתוב: "גרגרי חומוס גדול מאיכות גבוהה לאחר ניפוי, ייצור מיוחד, מיוצר ע"י מיה מוצרי מזון עבור שופרסל בע"מ
שופרסל תמרי מג'הול, דקל נור בית אריזה בית הערבה מותג Green
שופרסל/ טבע קסטל / ל.י.ב ("לחיות יותר בטבע") / הרדוף" / "אדמה"" כל אלה משווקים ביצי חופש אורגניות ממאחז גבעות עולם, איתמר הבעלים אברי רן נקט באלימות נגד פלסטינים ופעילי שלום
ששון ושות'/ששון לוינסקי פירות יבשים מבית האריזה גילגל בבקעת הירדן כולל תמרי מג'הול, אננס, בננות, משמשים, צימוקים בהירים ועודן החברה נמצאת בקרית גת, משווקת מוצרים המגיעים מגילגל ששון משווק גם פירות שאינם מהתנחלויות. החברה נוקטת שקיפות ומפרסמת על כל אריזה את מקור הפרי שבאריזה הזאת.
תנובה מוצרי חלב מחלבות רמת הגולן