FANDOM


עשבי קדם

כרמל - דרום הר חברון מוצרים אורגניים - קוסמטיקה, תמרוקים, מוצרי טיפוח ומרפא

מוצרים נמכרים ברשת "עדן טבע מרקט", ורשת "פארם פור יו". חלקות הגידול של "עשבי קדם" הן בעלות תו תקן אורגני. מוצרים כוללים אביב אגם - סרום עיניים, אדיר אורנית אזובית ההרים, אלמוגן, אספר, בוקר, ברכן, Boto-V. מתנחלי כרמל שותפים בהתנכלות לקהילות הפלסטיניות המוחלשות בסביבתם ונסיונות לגרשם