FANDOM


משק צוריאל

שדמות מחולה חלב פרות, חלב עיזים, חלב סויה, יוגורט עיזים, גבינות מלוחות וגבינות צרפתיות חלק ממוצרי משק צוריאל מיוצרים באיזור התעשיה כדורי בתוך הקו הירוק (גליל). הסימונים על האריזה חסרי שקיפות ואינם מאפשרים לדעת את המקור. משק צוריאל נמצא בבעלות החברה המרכזית למשקאות בע"מ.