FANDOM


זריחה - תעשיות חלאבין


אזור תעשייה ברקן
פלסטיק


/ קבוצת זריחה-חלאבין כוללת 6 חברות: מעלות/ אלקטו-גליל/

HOTTER /METALITEC/ SUNRISE / SEATARA
לא כל החברות שבקבוצה ממוקמות בהתנחלויות