תודה לעמותות השמאל שעושים עבודת קודש ומעכשיו אקנה מהתיישבות היהודית

תודה שעישתם רשימה כזאת שעוזרת לישראלים מאיפה לקנות כך נקנה את מוצרי ההתיישבות ונראה להם את הערכתנו ותימכתנו הבלתי נדלת במפעל החשוב. מי ייתן וההכנסות של התיישבות רק יירבו ויעודדו עוד רבים לקחת חלק במפעל כה חשוב.